Arsen Grup

 • Arsen Grup

    Enerjiyi gerekli miktarda, en yüksek kalite ve en düşük maliyetle üretmek kadar tüketim noktalarına güvenli ve verimli biçimde iletmek de büyük önem taşır. Enerjinin verimli ve güvenli dağıtımı, bütün dünyada şebeke isletmecileri için her zaman kilit önem taşıyan bir konu olmuştur. Türkiye'de bu ihtiyaçları karşılamak ve buradan doğan müşteri istek ve gereksinimlerine yanıt vermek üzere kurulmuş olan Enerji İletimi ve

Arsen Grup

Dağıtımı Bölümü, yüksek teknolojili ürünleri ve deneyimli kadrosuyla 0,4 kV'dan 400 kV'a kadar bütün gerilim düzeyleri için danışmanlık, projelendirme, anahtar teslim çözümler ve satış sonrası hizmetleri sunmaktadır.Enerjinin verimli ve güvenli dağıtımı, bütün dünyada şebeke isletmecileri için her zaman kilit önem taşıyan bir konu olmuştur. Türkiye'de bu ihtiyaçları karşılamak ve buradan doğan müşteri istek ve gereksinimlerine yanıt vermek üzere kurulmuş olan Enerji İletimi ve Dağıtımı Bölümü, yüksek teknolojili ürünleri ve deneyimli kadrosuyla 0,4 kV'dan 400 kV'a kadar bütün gerilim düzeyleri için danışmanlık, projelendirme, anahtar teslim çözümler ve satış sonrası hizmetleri sunmaktadır.

Gerek özel ve kamuya ait enerji üretim, iletim ve dağıtım şirketleri gerekse endüstri kuruluşları Siemens'in bu verimli ve bütünsel çözümlerinden yarar sağlamaktadır. Siemens yeni sistemlerin şebeke planlamasını ve mevcut sistemlerin modernleştirilmesini en son teknolojilerle ve yüksek bir profesyonellik düzeyiyle yürütmektedir.


Elektrikle ilgili Bazı Genel tanımlar Nelerdir?

 • Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.
 • Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.
 • Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
 • Tehlikeli gerilim: Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.
 • İşletme elemanı: Elektrik enerji tesislerini oluşturan generatör, motor, kesici, ayırıcı, anahtarlama (bağlama) hücresi vb. cihazlardır.
 • Santral: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir.
 • Ağ (Enterkonnekte) şebeke: Santrallerin birbiri ile bağlantısını sağlayan gözlü şebekedir.
 • İletim şebekesi: Yerel koşullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve ağ şebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yakınına ileten kablo ve/veya hava hattı şebekeleridir.
 • Dağıtım şebekesi: İletilerek tüketilecek bölgeye taşınmış olan enerjiyi, tüketiciye kadar götüren şebekedir.
 • Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte şebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli iletim şebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taşınan enerjiyi seçilmiş dağıtım gerilimi seviyesine dönüştüren transformatör merkezleridir.
 • Ara indirici merkez: İki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullanılan şebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren transformatör merkezleridir.
 • Dağıtım transformatör merkezi: Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimli elektrik enerjisine dönüştüren transformatör merkezleridir.Design By Ankara Web Tasarım 2014 ©

Arsen Grup Elektrik İnş.Mak.Taah.San. ve Tic. Ltd.Şti. Tüm Hakları Saklıdır...